Odoo image and text block

Service Desk

BASF beschermt zijn werknemers, business partners en sites, alsook de know-how ban het bedrijf, tegen invloed van niet geauthoriseerde personen.

Om die reden, evalueert BASF relevante wereldwijde ontwikkelingen in domeinen zoals criminaliteit, terrorisme, risico's voor gevoelige informatie alsook computer and cyber crime op een dageloijkse basis.

Gebaseerd op deze expertise, definieert BASF globale richtlijnen, objectieven en maatregelen nodig voor de bescherming van sites, fabrieken, sensitieve zakelijke informatie en zakenreizigers.

Deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het Responsible Care Management System, dat de globale directieven en vereisten omvat die BASF continu actualiseert.

Rhea's service desk levert functionele assistentie aan site bezoekers in het voorbereiden en aankondigen van hun bezoek aan de BASF site, alsook het begrijpen van de richtlijnen voor het betreden van de site.