Odoo image and text block

Service Desk - Drupal

Het Vlaamse Parlement vertegenwoordigt de wetgevende macht  in Vlaanderen. Het Vlaams Parlement keurt decreten goed, dit zijn Vlaamse wetten, die van toepassing zijn op alle personen in de Vlaamse Regio, en op de Vlaamse instituties in Brussel; het benoemt en superviseert de Vlaamse Regering; en keurt het Vlaamse budget goed.

Voor hun regio wijde communicatie, was er nood aan een nieuwe website die bezoekers informeert in een eenvoudig formaat over soms complexe materie.

Calibrate, samen met het team van het Vlaams parlement, slaagde erin om deze ambitie waar te maken en creëerde een efficiënt en gebruiksvriendelijk communicatie instrument dat op maat kan geconfigureerd worden voor informatie die het meest relevant is voor de gebruiker.

Rhea levert, samen met Riffle continuïteit, en zorgt voor veranderingen en beschikbaarheid van de website in termen van infrastructuur en applicatie.